OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz Kancelaria Komornicza w Zamościu zawiadamia na podstawie art. 952 kpc oraz art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 września 2018 roku o godz. 10:00

 

w sali nr 31, I Piętro Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 11 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej w Zamościu przy ul. Kresowej 4, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów w arkuszu 22 działką nr 15/33, o powierzchni 0,5545 ha. Nieruchomość z trzech stron ogrodzona, z utwardzonym placem i podjazdami, zabudowana częścią większego budynku usługowo-magazynowego, złożoną z hali magazynowej

o powierzchni 1 500 m2 z łącznikiem biurowym o powierzchni 340 m2, stanowiącymi jedną całość posiadającą wspólne ściany oraz elementy konstrukcyjne. Dodatkowo hala wyposażona jest w regały magazynowe, paletowe, wysokiego składowania.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu nr ZA1Z/00093580/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 714 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czternaście tysięcy złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 1 285 500,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości, tj. w kwocie 171 400,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (84) 639 18 47.

 

Położenie: