OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00052925/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 września 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Dusznikach przy ul. Nowej 10, dz. nr 325/32, o obszarze 5 599 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 120,29 m2, dwoma budynkami gospodarczymi oraz budynkiem garażowo- gospodarczym. Grunt uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodną, gazową, kanalizacyjną i teleinformatyczną.

Opis budynku mieszkalnego – budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, w latach 60 - tych ubiegłego stulecia. Ściany zewnętrzne warstwowe, grubości ok. 48 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz pustaków szlakowych, ocieplone styropianem i otynkowane. Stropy drewniane oraz częściowo betonowe, docieplone. Dach konstrukcji drewnianej, nieocieplony, kryty blachodachówką. W budynku wyodrębniono dwie niezależne strefy mieszkalne, każda z osobnym wejściem. Wejście od strony wschodniej prowadzi do części mieszkalnej, składającej się z trzech pokoi, korytarza, kuchni i łazienki (standard dobry). Od strony zachodniej budynku znajduje się wejście do drugiej strefy mieszkalnej (standard niski), składającej się z kuchni, pokoju, korytarza i łazienki. Z korytarza prowadzą schody na poddasze nieużytkowe. Okna i drzwi o zróżnicowanym stanie technicznym. W „części wschodniej” budynku okna nowsze, PCV, z 2009 r., wyposażone w rolety zewnętrzne. Drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne częściowo płytowe, częściowo harmonijkowe. W części zachodniej budynku okna stare, z ok. 1978 r., drewniane, skrzynkowe, do wymiany. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane, starego typu. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczna, kanalizacyjna, gazowa, wodna, c.o. gazowe – piec gazowy zlokalizowany w piwnicy, ogrzewający cały budynek Wykończenie wewnętrzne – I strefa mieszkalna:

Podłogi: kuchnia – wykładzina PCV, łazienka – płytki ceramiczne, pokoje – panele podłogowe, komunikacja – płytki ceramiczne.

Ściany: pokoje – ściany malowane i częściowo tapetowane, kuchnia – tynki strukturalne nad zabudową kuchenną, w pozostałej części ściany malowane, łazienka – ściany wykończone płytkami ceramicznymi, komunikacja – ściany wykończone tynkami strukturalnymi.

Wyposażenie łazienki: umywalka, ustęp, wanna.

W pokoju dziennym urządzono kominek. Z pokoju dziennego wyjście na taras (taras wykończony płytkami gresowymi).

Wykończenie wewnętrzne – II strefa mieszkalna:

Podłogi: kuchnia, łazienka i pokój – deski drewniane pokryte wykładziną PCV, komunikacja – płytki ceramiczne starego typu.

Ściany: we wszystkich pomieszczeniach ściany malowane.

Wyposażenie łazienki: umywalka, ustęp, wanna.

Opis pozostałych obiektów – dwa murowane budynki gospodarcze, o powierzchni zabudowy 24 m2 i 125 m2. Większy budynek to obiekt parterowy, z poddaszem – dawny budynek inwentarski. We  wschodniej części działki znajduje się również murowany budynek gospodarczy o pow. użytkowej 13,88 m2, do którego przylegają dwa blaszane garaże, każdy o pow. ok. 15 m2.

Przedmiotowa nieruchomość położna jest na obszarze gruntów rolnych.

Nieruchomość należy do dłużników: (...), położona: 64-550 Duszniki, ul. Nowa 10, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00052925/8.

W księdze wieczystej nie stwierdzono praw, które mają wpływ na oszacowaną wartość rynkową nieruchomości. Jednakże na postawie aktu notarialnego ustanowienia służebności osobistej, Pan Janusz Krysztofiak, jako wpisany właściciel nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW numer 2069, ustanowił tytułem nieodpłatnym na rzecz Władysławy Krysztofiak, dożywotnią służebność osobistą mieszkania, polegającą na korzystaniu przez uprawnioną z jednego pokoju i kuchni wraz ze współużywalnością łazienki i wc wszystkich pomieszczeń ogrzanych i oświetlonych z prawem pobierania wody dla swych potrzeb, a także z prawem swobodnego przyjmowania gości. Księga wieczysta KW PO1A/00052925/8 powstała w wyniku odłączenia przedmiotowej działki z księgi wieczystej KW nr 2069 (aktualnie PO1A/00002069/4). Powyższe prawo nie zostało ujawnione w księgach wieczystych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 325/10, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1A/00002069/4. Właścicielem działki 325/10 są Marzena i Janusz małż. Krysztofiak. Nabywca winien ustanowić na swoją rzecz służebności drogi koniecznej, przebiegającej przez działkę 325/10.

Suma oszacowania wynosi 302 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 650,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 220,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków, uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilno prawnych w wysokości 2% od сeny zakupu.

 

Położenie: