OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki (tel. (74) 869 18 90, fax: (74) 866 59 94) ogłasza, że dnia

 

5 września 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 212, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości położonej: 57-350 Kudowa-Zdrój, Kudowa Zdrój-Słone 23A, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1K/00039805/4.

Działka nr 647 AM-18 o pow. 0,0322 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w Kudowie Zdroju, ul. Słone nr 23A. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: 160 m2. Powierzchnia budynku gospodarczego: 8 m2, rok budowy ok. 1936 r. przedwojenna typowa zabudowa mieszkalna.

 

Suma oszacowania wynosi 97 875,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 406,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 787,50 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 46 2030 0074 5080 0000 2034 5616 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 869 18 90

 

Położenie: