OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00033304/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 sierpnia 2018 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 104 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00033304/8.

Nieruchomość KW SZ1C/00033304/8 to lokal mieszkalny nr 9 położony w Choszcznie przy ul. Wolności nr 33A o powierzchni użytkowej 48,97 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, tj. 413/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz w gruncie jako przedmiocie prawa współużytkowania wieczystego działki nr 461 obrębu 3 miasta Choszczno o powierzchni 1 150 m2. Mieszkanie znajduje się na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, IV-kondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, wzniesionym w technologii tradycyjnej w latach 50. ubiegłego stulecia. Lokal posiada instalacją elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, teletechniczną.

 

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Położenie: