OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Postępowanie egzekucyjne w celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Mateusz Kaliszewski (tel. (22) 625 15 26) ogłasza, że dnia

 

13 września 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy Marszałkowska 82 w sali nr 554, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalu mieszkalnego należącego do (...) w udziale 1/2 cz. oraz (...) w udziale 1/2 cz.;

położonego: 00-590 Warszawa, Marszałkowska 20/22/nr 71,

dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA4M/00056775/5.

 

Lokal o powierzchni 92,47 m2 położony na 3 kondygnacji budynku o pięciu kondygnacjach nadziemnych. Na podstawie treści księgi wieczystej stwierdzono, iż lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Strony pomimo zawiadomienia o terminie czynności nie udostępniły lokalu do oględzin. Budynek wielorodzinny, podpiwniczony, wzniesiony w latach 1950-1960 w technologii murowej.

 

Suma oszacowania wynosi 882 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 588 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 88 200,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 90 1240 6003 1111 0010 5893 5148

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: