OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Komornika w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska asesor komorniczy Łukasz Puścizna, mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 września 2018 r. o godz. 13:30

 

w sali C-107 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

nieruchomości położonej w Łapszowie, gmina Koszyce i objętej KW KR1H/00033539/4, stanowiącej działkę nr 522 o powierzchni 0,4700 ha o kształcie zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do drogi asfaltowej. Na działce znajduje się dom mieszkalny z zabudową gospodarczą. Budynek mieszkalny, parterowy, kryty dachem dwuspadowym na drewnianej więźbie. Dach nieocieplony, kryty dachówką. Dom wykonany w technologii tradycyjnej, otynkowany, nieocieplony. Podłogi drewniane wyłożone dywanami i wykładziną. Ściany malowane. Prowizoryczna łazienka. Stolarka okienna i drzwiowa starego typu, drewniana, częściowo wymieniona na PCV. Budynek z lat 70. XX wieku, podpiwniczony, ogrzewany piecem węglowym. Na działce elektryka i instalacja wodociągowa. Powierzchnia użytkowa około 60 m2. Składa się na nią łazienka, przedpokój i cztery pokoje. Na nieruchomości znajduje się także budynek gospodarczy wykonany z cegły.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (...).

(Księgę wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28).

 

Nieruchomość objęta KW KR1H/00033539/4 oszacowana jest  na kwotę 78 100,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 52 066,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. przy licytacji nieruchomości objętej KW KR1H/00033539/4, tj. kwotę 7 810,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającej licytację.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska: nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001, podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KMP 42/10” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Położenie: