OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr D-141, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Czatkowice gm. Krzeszowice:

1)     działka nr 549/2 o powierzchni 0,2854 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, posiadająca założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach o numerze: KR2K/00008443/0

- oszacowana na kwotę: 429 579,00 zł;

2)     udział w wysokości 1/3 części nieruchomości obejmującej działki nr 549/1, 548/1 o łącznej powierzchni 0,0310 ha, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z siedzibą w Krzeszowicach o numerze: KR2K/00051766/6.

- oszacowany na kwotę: 4 869,00 zł.

 

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi:

        dla działki nr 549/2 – 286 386,00 zł;

        dla udziału w wysokości 1/3 cz. nieruchomości obejmującej działki nr 549/1, 548/1 – 3 246,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 13 i 20 sierpnia 2018 r. w godzinach od 12:00 do 13:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: