OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Na podstawie art.953 kpc Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan Zastępca Cezary Kowalski (tel. (23) 672 59 36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul. Orylska 3 A ogłasza, że dnia

 

23 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 6 w sali nr VIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 63, stanowiącej własność dłużniczki (...). Powyższa nieruchomość jest nieruchomością gruntową zabudowaną składającą się z działki nr 4094/11 o powierzchni 1 184 m2. Zabudowana jest budynkiem handlowo-usługowym w zabudowie wolnostojącej. Budynek handlowo-usługowy o nr ewidencyjnym 146 jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym ze strychem mającym służyć potrzebom mieszkalnym. Poddasze nie posiada wykończenia. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 409,76 m2. W budynku wykonane są następujące instalacje: elektryczna 230/400V, odgromowa, wodociągowa z przyłączem do sieci miejskiej, kanalizacji sanitarnej z przyłączem do sieci miejskiej, gazowa, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody z zasobnika. Budynek wykorzystywany jest na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Teren działki nie jest ogrodzony. W planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacja działki znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę obiektami handlowymi oraz usługowymi.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą KW nr PL1C/00026043/3.

 

Nieruchomość została oszacowana przez biegłych sądowych na kwotę: 460 000,00 zł brutto.

Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 345 000,00 zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 46 000,00 zł najdalej do dnia 22 sierpnia 2018 r. na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszuli Perdjan Zastępca Cezary Kowalski, ul. Orylska 3A w PKO BP SA O. Ciechanów numer 25 10201592 0000 2602 0054 1367 z dopiskiem „wadium” lub gotówką w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację do dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: