OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz (tel. (58) 506 51 11) ogłasza, że dnia

 

18 września 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy Pl. Konstytucji 5, w sali nr 229, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości (lokal składa się z kuchni, 2 pokoi, łazienki i przedpokoju; w lokalu zameldowane są 2 osoby; powierzchnia lokalu 47,69 m2); udział związany z własnością lokalu: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi: 528/10000, należącej do dłużnika: (...), położonej: 81-061 Gdynia, Hutnicza 6/ 4, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1Y/00034471/7.

 

Suma oszacowania wynosi 173 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 360,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

DEUTSCHE BANK SA 96 1910 1048 2259 0238 3206 0001

lub bezpośrednio w siedzibie Kancelarii, w Gdyni-Orłowie, przy ul. Przemysława 4.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: