Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

20 września 2018 r. o godz. 14:30

 

w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Krakowie, stanowiącej lokal mieszkalny nr 12, przy ul. Radzikowskiego 106C, składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, aneksu kuchennego i łazienki, o powierzchni 65,6 m2 oraz przynależnej komórki lokatorskiej o powierzchni 3,30 m2 (powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 68,90 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00449537/7.

 

Suma oszacowana wynosi 427 056,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 320 292,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w gotówce lub książeczce oszczędnościowej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika

30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 w Alior Banku SA

(decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii). Nieruchomość można oglądać w dniu 06.09.2018 roku o godzinie 10:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wybickiego 1/49a tel. (12) 349 04 87.

 

Położenie: