OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy SR w Wejherowie Maciej Nogalski ogłasza, że dnia

 

12 września 2018 r. o godz. 10:50

 

w budynku SR w Wejherowie, ZWKW w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

UDZIAŁU 4/60 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 84-210 BORKOWO, działka nr 149/18 obszaru 3 431 m2 – droga wewnętrzna (nieurządzoną), dla której SR w Wejherowie, IV WKW prowadzi kw o nr o GD1W/00100730/4.

Suma oszacowania wynosi 1 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 155,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 154,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: