OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert (tel. (94) 34 777 90) ogłasza, że dnia

 

25 lipca 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie I Wydział Cywilny przy ul. Andersa 17 w sali nr 4A odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – lokalu mieszkalnego składającego się trzech pokoi, wnęki kuchennej, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 58,22 m2, położonej: 75-950 Koszalin, ul. Kalinowa 45/5,

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 102967 [NKW: KO1K/00102967/5].

 

Suma oszacowania wynosi 205 234,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 925,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 523,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: