OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia, że dnia

 

23 lipca 2018 r. o godz. 12:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104, w sali nr 118, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w miejscowości Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 75, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00039379/0. Nieruchomość składa się działek gruntu nr 46/5, 46/6, 46/7 o łącznej powierzchni 1 471 m2, zabudowanych częściowo podpiwniczonym dwukondygnacyjnym budynkiem usługowo-mieszkalnym, parterowym budynkiem usługowym oraz 20 metrowym kominem przemysłowym. Działki i budynki stanowią gospodarczą całość. Działka nr 46/5 o pow. 1 004 m2 jest nieogrodzona, ma nieforemny i nieregularny kształt. Działka nr 46/6 o pow. 349 m2 stanowi drogę dojazdową utwardzoną tłuczniem do działek 46/5 oraz 46/7. Działka nr 46/7 o pow. 118 m2 ma kształt zbliżony do prostokąta, zabudowana jest przedwojennym dwukondygnacyjnym budynkiem usługowym częściowo podpiwniczonym oraz parterowym budynkiem usługowym. Powierzchnia użytkowa większego budynku po wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego wynosi wraz z częściami wspólnymi 652,04 m2. W budynku znajduje się 6 lokali, z których 5 jest ogrzewanych gazem. W parterowym budynku usługowym o łącznej pow. 64,35 m2 znajdują się dwa lokale usługowe, z których każdy składa się z hallu, wc i dwóch sal, ogrzewane kotłownią na działce nr 46/5. Do nieruchomości należy udział 8863/100000 w prawie własności nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 471 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 103 250,00 zł.

 

Rękojmia w kwocie 147 100,00 zł płatna najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika w gotówce lub na rachunek bankowy komornika:

56 1020 2137 0000 9502 0043 9521 PKO BP SA O. Bolesławiec.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 771 72 57

 

Położenie: