OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki zawiadamia, że dnia

 

23 lipca 2018 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 104, w sali nr 118, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w miejscowości Zgorzelec, ul. Daszyńskiego, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu o numerze JG1Z/00039332/9. Nieruchomość jest działką gruntu nr 41/2 o nieregularnym i nieforemnym kształcie o powierzchni 721 m2 zabudowaną budynkiem niemieszkalnym pełniącym funkcję magazynu o powierzchni zabudowy 88 m2 oraz powierzchni użytkowej ok. 78 m2. Działka jest częściowo ogrodzona. Budynek posadowiony jest w zachodniej części działki, pozostała część terenu utwardzona tłuczniem jest niezagospodarowana i pełni funkcję drogi dojazdowej i placu manewrowego. Działka posiada dostęp do sieci elektrotechnicznej, gazowej oraz wodnokanalizacyjnej. Budynek zbudowany z cegieł, nieocieplony z płaskim dachem, krytym blachą, wyposażony wyłącznie w sieć elektrotechniczną. Budynek nie jest ogrzewany. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest C8.MW-U tj. jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 76 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 57 000,00 zł.

 

Rękojmia w kwocie 7 600,00 zł płatna najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika w gotówce lub na rachunek bankowy komornika:

56 1020 2137 0000 9502 0043 9521 PKO BP SA O. Bolesławiec.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 771 72 57

 

Położenie: