OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty Marcin Bryk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 sierpnia 2018 r. o godz. 13:30

 

s. C - 107 w Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 23, położonego na trzecim piętrze w 3-piętrowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ul. Partyzantów 41 w Proszowicach, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o pow. użytkowej 37,60 m2; do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,60 m2, należące do dłużników (...). Dla lokalu została założona księga wieczysta nr KR1H/00034814/3 prowadzona przez V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 115 000,00. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 75 900,00 zł. Rękojmia wynosi: 11 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii

13 1600 1013 0002 0011 5026 7001 FORTIS BANK POLSKA SA I O/Kraków. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać: "WADIUM do sygnatury KM 3364/12".

Nieruchomość można oglądać w dniu 20 sierpnia 2018 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: