OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Mariusz Chwatko (tel. /fax (89) 511 94 87) ogłasza, że: dnia

 

8 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Erwina Kruka 44 w sali nr 215, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 65,5 m2, 3 pokoje, III piętro należącej do dłużnika: (...) położonej: 10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 22/8, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1O/00102095/0.

 

Suma oszacowania wynosi 204 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 405,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 454,00 zł. Rękojmię można uiścić w gotówce lub na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Departament Operacji Płatniczych

64 2030 0045 1110 0000 0214 2750 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: