OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher w sprawie egzekucyjnej KM 347/17 na podstawie art. 953 w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

22 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Pacanów, ul. Dr. Antoniego Gałązki 15, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1314 o powierzchni 2 000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00070075/4 stanowiącej własność dłużników: (...).

 

L.p. 

Nr działki i jej powierzchnia przeznaczenia 

Cena oszacowania 

Cena wywoławcza 

Wysokość rękojmi 

 

1.

1314 – działka położona w centrum wsi Pacanów. Zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolno stojącym, parterowym podpiwniczonym o pow. 85,72 m2. Rok budowy 1968, oraz budynkiem stodoły, budynkiem chlewni z kuchnią letnią i wiatą. Dojazd do działki drogą asfaltową. 

178 640,00 zł 

119 093,33 zł 

17 864,00 zł 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: