OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kazimierz Bobowski (tel. /fax (71) 313 33 32) ogłasza, że: dnia

 

25 lipca 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul.11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, stanowiącej: lokal mieszkalny nr 2 o pow. 68,10 m2 składający się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Właściciel lokalu ma udział 1965/10000 w częściach wspólnych budynku i działki opisanych w KW 21852, położonego: Piekary, ul. Główna 33/2, gmina Jelcz-Laskowice, dla którego Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczys nr KW WR1O/00023181/3 [NKW: WR1O/00023181/3].

 

Suma oszacowania wynosi 124 313,00 zł, z cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 234,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 431,30 zł w gotówce. Rękojmię można także uc na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O/Oława 59 1090 2428 0000 0006 1400 0064

 

Rękojmia powinna być wpłacona w kancelarii lub być na koncie komornika najpóźniej w dniu

poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 33 32

 

 

 

Położenie: