OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

25 lipca 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawo użytkowania wieczystego dz. nr 2653/176 o pow. 1,1704 ha, obręb 0002 Dwory I, oraz prawa własności nieruchomości budynkowych – budynków magazynowych i przemysłowych o łącznej pow. zabudowy – 1972 m2. Prawo użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2089 r. Działka nr 2653/176 o pow. 1,1704 ha – jest zabudowana, ogrodzona ogrodzenie z siatki, brama metalowa. Teren w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 87 x 130 m, teren płaski, w miejscach niezabudowanych widoczne utwardzenia z płyt i kamienia, niekoszona trawą, samosiejki drzew oraz drzewa. Widoczne także wykonane stopy fundamentowe. Na działce znajdują się 4 budynki, budynki murowane w większości z cegły. Budynki w złym stanie technicznym, z widocznymi uszkodzeniami ścian, okien, wyburzeniami. Nie użytkowane. Dokonano obmiaru pomieszczeń budynku głównego. Budynek główny G-80 (nr ewidencyjny 2653/140;4), o pow. zabudowy 1 578 m2, wewnątrz – antresola i częściowo piętro. Za budynkiem w kierunku północnym – widoczne gruzy. Budynek 2 (nr ewidencyjny 2653/140;1) o pow. zabudowy 290 m2 – murowany, parterowy, magazynowy, z dachem dwuspadowym (zamknięty, nie udostępniony do oględzin wewnętrznych). Budynek 3 i 4 (nr ewidencyjny 2653/140;2 i 2653/140;3) o pow. zabudowy odpowiednio 66 m2 i 38 m2 – w bardzo złym stanie technicznym, murowany, z zawalonym dachem. Stan techniczno-użytkowy – budynki nie użytkowane, w większości zdewastowane, w bardzo złym stanie technicznym. Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr KR1E/00057415/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w OŚWIĘCIM.

Właścicielem tej nieruchomości jest Skarb Państwa – Starosta Oświęcimski w użytkowaniu wieczystym co do całości na rzecz: Tacon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowane jest na kwotę 2 244 750,00 zł brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 496 500,00 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%).

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 224 475,00 zł (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%) najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu ww. kwoty na konto komornika).

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: