OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 lipca 2018 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XII odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

działki gruntu nr 234/7, położonej w miejscowości Jedlicze A przy ul. Łąkowej, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00101267/5,

stanowiących własność dłużnika:

(...)

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 57 300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych). Cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, to jest kwotę: 38 200,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj.: 5 730,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub książce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (Sygn. akt I KMP 79/15), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (Sygn. akt sąd. I Co 2615/15).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Położenie: