OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW OP1K/00046280/1 (I Co 1307/17)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 lipca 2018 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 114, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr A/5 o pu 32,08 m2, wraz z pom. Przynależnym – piwnicą o pu 2,41 m2 położony w Kotlarni przy ul. Gliwickiej 17A-D. Z lokalem związany jest udział w wysokości 3449/256548 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako dz. ewid. nr 35/18 o pow. 0,5258 ha, arkusz mapy 1, obręb 0040 Kotlarnia. Nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą KW OP1K/00046280/1, zaś nieruchomość gruntowa KW OP1K/00046245/4. Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania wynosi: 56 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454,

bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: