OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00029797/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły w sali nr 301, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie zwartej o pow. uż. 220,40 m2, budynkiem gospodarczym nr 1 (stodołą) o pow. uż. 84,50 m2, budynkiem gospodarczym nr 2 (chlewikiem) o pow. uż. 20,70 m2 oraz budynkiem garażowym o pow. uż. 30,00 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zainwestowania mieszkaniowego.

Opis budynku mieszkalnego – parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, złożony z dwóch budynków w zabudowie bliźniaczej, funkcjonalnie ze sobą połączonych. Wcześniej lewa część segmentu użytkowana była w celach usługowych – bar. Fundamenty kamienne. Ściany murowane. Dach konstrukcji drewnianej, kryty eternitem. Schody na poddasze drewniane. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbą emulsyjną. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Komin murowany. Stolarka okienna PCV + rolety zewnętrzne, w dawnej części usługowej stolarka okienna drewniana. Drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne lub płyty gipsowo-kartonowe, malowane farbą emulsyjną, miejscowo płytki ceramiczne lub tapeta, w niektórych pomieszczeniach kasetony na suficie. Posadzki betonowe, obłożone płytkami ceramicznymi, panelami oraz częściowo wykładzina PCV. Instalacje w budynku: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika nieczystości, ciepłej wody z bojlera elektrycznego, centralnego ogrzewania z pieca węglowego, odgromowa. Układ pomieszczeń: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, kotłownia. Budynek w znacznej części wymaga kapitalnego remontu.

Opis stodoły – budynek parterowy w zabudowie zwartej, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe. Dach konstrukcji drewnianej, kryty eternitem. Ściany murowane z elementów drobnowymiarowych. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, malowane emulsyjnie. Stolarka okienna metalowa. Wrota drewniane. Posadzki betonowe. Instalacje w budynku: energii elektrycznej, odgromowa.

Opis chlewiku – budynek parterowy w zabudowie zwartej, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe. Stropodach drewniany, kryty eternitem. Ściany murowane, z elementów drobnowymiarowych. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, malowanie wapienne. Stolarka okienna metalowa. Wrota drewniane. Posadzki betonowe. Instalacja w budynku: energii elektrycznej, odgromowa.

Budynek garażowy – parterowy w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe. Stropodach drewniany, kryty eternitem. Ściany murowane z elementów drobnowymiarowych. W części tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, malowanie emulsyjne. Posadzki betonowe. Brak instalacji.

Należącej do dłużnika: (...), położonej: Jaryszewo 26, 64-520 Obrzycko,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00029797/1.

 

Suma oszacowania wynosi 106 710,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 140,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 671,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilno prawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.

 

Położenie: