OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sławomir Michalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, ul. Warszawska 45, sala nr 009, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: prawo własności lokalu mieszkalnego związane z współużytkowaniem wieczystym 127/10000 części gruntu oraz części wspólnych budynku. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi,  kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc o powierzchni użytkowej 55,95 m2, położonego: 40-108 Katowice, Bukowa 2/10, Katowice, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (NKW: KA1K/00072149/3).

 

Suma oszacowania wynosi 162 479,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108 319,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 247,90 zł.

Rękojmia winna być złożona na konto w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

ING BSK SA O. Katowice 30 1050 1214 1000 0007 0006 3506,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 w pok. Sekcja Egzekucyjna Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 200 01 46

 

Położenie: