OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

30 lipca 2018 r. o godz. 12:00

 

w Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 sala nr 5 odbędzie s

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (...), położonego: 72-600 Świnoujście, Plac Wolności 2/5, Świnoujście, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00034718/8].

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa mieszkalna, położona w Świnoujściu przy Placu Wolności nr 2/5 o powierzchni użytkowej 76,03 m w budynku o charakterze mieszkalno-usługowym wraz z przynależnym udziałem 7603/127676 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr 17956.

Przedmiot posiada założoną księgę wieczys KW nr SZ1W/00034718/8 w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze w budynku 3 kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, z oknami wychodzącymi na wschodnią i zachodnią stronę świata. Wejście do przedmiotowego lokalu przez wspólną klatkę schodową.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową: 76,03 m2 (dane wg księgi wieczystej).

Charakterystyka lokalu.

 

Drzwi wejściowe:

         ycinowe, od zewnętrznej strony oblicowane boazeria natomiast od wewnętrznej strony oblicowane materiałem dźwiękochłonnym z widocznymi ubytkami w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

 

Drzwi wewnętrzne:

                        ycinowe, nowoczesne, częściowo przeszklone oraz pełne w dobrym i w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym.

 

Stolarka okienna:

                        PCV w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

 

Parapety:

                        wewnętrzne: PCV w dobrym stanie techniczno-użytkowym.

 

Podłogi:

                        w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

                        w przedpokoju: wyadzina PCV w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

                        w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

                        w łazience: terakota w przeciętnym i słabszym stanie techniczno-użytkowym, (widoczne pęknięcia terakoty).

 

Ściany:

                       w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte far ścienną w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

                       w przedpokoju: ściany pokryte farścienną oraz tapetą w słabszym stanie techniczno-użytkowym, (widoczne ubytki w tapecie),

                       w kuchni: ściany pokryte farścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

                       w łazience: ściany pokryte far ścienną oraz glazurą w przeciętnym i słabszym stanie techniczno-użytkowym, (widoczne ubytki w glazurze oraz w tynkach).

 

Funkcjonalność lokalu jest przeciętna jak na taką powierzchnię. Łazienka z wc razem. Kuchnia i łazienka widne. Ekspozycja okien na dwie strony świata (wschodnią i zachodnią).

 

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podstawowy.

 

Tabela nr 1. Struktura i powierzchnie pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg kopii planu i opisu lokalu):

 

Lp.

POMIESZCZENIE

Wielkość (m2)

1.

 KUCHNIA

 16,38

2.

 PRZEDPOKÓJ

 8,44

3.

 POKÓJ I

 27,09

4.

 POKÓJ II

 15,17

5.

 ŁAZIENKA Z WC

 8,95

 

Instalacje wewnętrzne:

 

         instalacja wodno-kanalizacyjna,

         instalacja energetyczna,

         instalacja wentylacji grawitacyjnej,

         instalacja domofonowa,

         instalacja teletechniczna,

         instalacja cieej wody z sieci miejskiej,

         instalacja c.o. z sieci miejskiej.

 

Nieruchomość położona jest w budynku wielorodzinnym o charakterze mieszkalno-usługowym, 2-piętrowym z użytkowym poddaszem, wybudowanym w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych. Budynek, w którym znajduje s przedmiot wyceny wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania (załącznik dokumentacja fotograficzna). Stan techniczny budynku: przeciętny. Jakość wykonania i wykończenia budynku jak i bezpośredniego otoczenia: przeciętny jak na tego typu nieruchomości. Wejście do budynku przez klatkę schodową.

W lokalu stwierdzono niewielkie uciążliwości zewnętrzne polegające na przenikaniu do mieszkania hałasów.

 

Suma oszacowania wynosi 307 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć kojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie kojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: