OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

9 sierpnia 2018 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XIX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (...),

stanowiącej: działka nr 213/2 o powierzchni 0,1130 ha (obręb nr 14). Teren działki jest ogrodzony od strony zachodniej i południowej, o łącznej długości 100 m, płotem o konstrukcji betonowej, z prefabrykowanych elementów (wysokość ok. 2 m). Frontowa cześć działki posiada ogrodzenie wykonane ze stalowych przęseł i bramy dwuskrzydłowej, automatycznie otwieranej, osadzonych między murowanymi słupkami. Na działce znajduje się podjazd, o pow. 294 m2, utwardzony betonową kostką brukową. Nieruchomość posiada dobrą infrastrukturę techniczną (dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i gazowej). Przedmiotowa działka wraz z działką o nr 214/1 (nie objętą zakresem wyceny) jest użytkowana jako zorganizowana całość.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyna, znajduje się na terenach oznaczonych symbolem C4 MN, a przeznaczonych pod mieszkalnictwo jednorodzinne,

położonej: 95-080 Tuszyn, ul. Żeromskiego,

dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00037382/5.

 

Suma oszacowania wynosi 119 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 930,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb.

26 1020 3916 2109 0000 2019 2215

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: