OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zs. kancelarii w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko (...) przystąpi w dniu

 

30 lipca 2018 r. o godz. 14:15

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w sali nr 208 do:

 

DRUGIEJ LICYTACJI

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości: 32-626 Jawiszowice, przy ul. Nawsie 19, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1E/00006999/5 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, składającej się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych 2851 (0,0631 ha) i 2843 (0,0447 ha) o łącznej powierzchni 0, 1078 ha, zabudowanych budynkami mieszkalnym jednorodzinnym oraz murowanym budynkiem gospodarczym. Powierzchnia zabudowy części mieszkalnej wynosi 79 m2, natomiast zabudowania gospodarcze obejmują 46 m2 powierzchni zabudowy.

 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 135 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 90 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 13 500,00 zł, w jeden z następujących sposobów:

 

- gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym II licytację;

- przelewem na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

 

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną II licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.dawro.pl.

 

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika:

tel. (33) 848 50 64; tel. kom. 538 357 670.

 

Położenie: