OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej, mający kancelarię pod adresem: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 44/184, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

24 lipca 2018 r. o godz. 9:00

 

s.E-304, w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Igołomia 184/2, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce (lokal mieszkalny o pow. wg KW 37,43 m2, składający się z pokoju, kuchni, niewielkiego przedpokoju, małej kotłowni z piecem CO i łazienki, położony na parterze, wejście do budynku z ogrodzonego podwórka wydzielonego wyłącznie dla lokalu nr 2), posiadającej założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr KR1H/00016020/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 136 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 90 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 13 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek Komornika: 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym. Nieruchomość tę można oglądać w dniu 16 lipca 2018 r., w godz. 13:00-13:15, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Dodatkowych informacji co do przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (12) 414 19 61.

Uwaga – począwszy od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: