OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski (tel. (89) 642 15 33, fax. 642 07 35) ogłasza, że dnia

 

24 lipca 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr 1 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (...), położonej: na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL2O/00016440/1 -garaż w zabudowie szeregowo-garażowej, o pow. użyt. 16,20 m2, położony na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie, posadowiony na dz.nr 589/196. Budynek garażowy parterowy, murowany wybudowany w 1985 r. Instalacje: energia elektryczna. Działka nr 589/196, na której posadowiony jest budynek garażu posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Suma oszacowania wynosi 4 500,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 375,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 450,00 w gotówce do dnia 23 lipca 2018 r. lub na konto komornika:

PeKaO SA II O. Ostróda 85 1240 2555 1111 0010 3238 2737

w tytule podając Km 1625/17 rękojmia”. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.

 

Położenie: