OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski (tel. (89) 642 15 33, fax 642 07 35) ogłasza, że dnia

 

23 lipca 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników: (...), położonej: ul. Pionierska 1/40, 14-100 Ostróda, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00044204/3.

Lokal mieszkalny w piwnicy (suterena – niski parter) położony w Ostródzie przy ul. Pionierskiej 1/40, o pow. użytkowej 41,65 m2. Lokal składa się z pokoju z aneksem, pokoju, łazienki i przedpokoju. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, c.o., centralna ciepła woda. Z własnością lokalu związany jest udział 10/1000 części działki, na której położony jest budynek mieszkalny i taki sam udział w pomieszczeniach budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Do lokalu przynależy piwnica lokatorska o pow. 2,30 m2. Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny został oddany do użytku w 2008 r. Na poziomie piwnicy znajduje się kilka lokali mieszkalnych i użytkowych, garaże oraz komórki lokatorskie. Aktualnie lokal jest niezamieszkały.

 

Suma oszacowania wynosi 151 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 140,00 zł w gotówce do dnia 20 lipca 2018 r. lub na konto komornika: PeKaO SA II O. Ostróda 85 1240 2555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając „Km 2671/16 rękojmia”.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne

osoby wymienione w tym artykule.

Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dniu od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysadzeniu własności.

 

Położenie: