OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki (tel. (33) 858 90 03) ogłasza, że dnia

 

14 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie mającego siedzibę przy ul. Garncarska 8 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości (1/2 udziału), położonej: 43-410 Kończyce Małe, ul. Staffa, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BB1C/00029935/0. Nieruchomość położona jest w Kończycach Małych na działce o nr ew. 1439/14. o pow. użytkowej 0,0522 ha. Działka o kształcie prostokątnym, brak utwardzenia; działka ogrodzona razem z dz. 1439/33; teren porośnięty trawą. W sąsiedztwie działki znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

 

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 15 323,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 492,63 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 532,35 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:

Bank BGŻB NP PARIBAS S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0197 3220.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Położenie: