OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher w sprawie egzekucyjnej KM 62/18  na podstawie art. 953 w zw. z art. 955  kpc zawiadamia, że w dniu

 

10 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wójcza, gm. Pacanów oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 134 o powierzchni 0,3500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00065813/2, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

L.p. 

Nr działki i jej powierzchnia przeznaczenia 

Cena oszacowania 

Cena wywoławcza 

Wysokość rękojmi 

 

1.

134 o pow. 0,3500 ha – działka zabudowana położona w miejscowości Wójcza, gm. Pacanów. Na działce znajduje

się budynek mieszkalny wolnostojący, podpiwniczony

o powierzchni użytkowej 85,04 m2, oraz budynek inwentarsko-składowy. Działka wyposażona jest w

instalacje wodociągową z sieci wiejskiej, elektryczną i gazową. 

102 700,00 zł 

77 025,00 zł 

10 270,00 zł 

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: