OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka-Grabczan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

26 lipca 2018 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 27 w Sądzie Rejonowym Myślenicach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/5 ułamkowej części nieruchomości położonej w miejscowości Dobczyce, stanowiącej własność dłużnika (...) posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR2Y/00034851/5.

Jest to działka gruntowa o nr 1383/1 o pow. 0,0889 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym położonym w Dobczycach przy ul. Zacisze 3, wybudowanym w 1964 r., o pow. zabudowy 96 m2 oraz budynkiem gospodarczym wybudowanym w 1970 r. o pow. zab. 48 m2.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 53 200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 35 466,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 5 320,00 zł.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy komornika o nr:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88 2030 0045 1110 0000 0196 6360

uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: