OGŁOSZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus (tel. (74) 666 77 25, (740 666 77 29) ogłasza, że w dniu

 

24 lipca 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 104, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

 

Lokal położony jest na III piętrze w budynku czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, spiżarki, przedpokoju i wc o powierzchni użytkowej 55,07 m2. Do lokalu przynależą dwie piwnice o powierzchni 2,67 m2. Powierzchnia całkowita lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 57,74 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w prawie własności działki gruntu i częściach wspólnych budynku wynoszący 946/10000;

położonej: 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 7/11, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00083448/6.

 

Suma oszacowania wynosi 106 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona do dnia przetargu w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA I O. w Wałbrzychu 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: