OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka-Grabczan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

20 lipca 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 27 w Sądzie Rejonowym Myślenicach, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 ułamkowej części nieruchomości gruntowej, tj. działka o nr 1780/6, położona w miejscowości Siepraw, stanowiąca własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/00027290/5.

Jest to działka o nr 1780/6 o pow. 0,09 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, wybudowanym w roku 1882, o pow. zabudowy 150 m2. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez Gminę Siepraw.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

1/2 ułamkowa część nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 32 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 21 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 3 200,00 zł.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy komornika o nr:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88 2030 0045 1110 0000 0196 6360

uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: