OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher w sprawie egzekucyjnej KM 347/06 na podstawie art. 953 w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

23 lipca 2018 r. o godz. 8:00

 

w sali nr 4 w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości dłużników opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona: ul. Batalionów Chłopskich Busko Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 81/1 o powierzchni 1 931 m2, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00042786/6,

stanowiącej własność dłużników: (...).

 

Lp.

Nr działek i jej powierzchnia przeznaczenia

Cena oszacowania

Cena wywoławcza

Wysokość rękojmi

1.

81/1 o pow. 1 931 m2 – działka

stanowi nieruchomość gruntową

niezabudowaną przeznaczoną

pod aktywność gospodarczą.

Działka porośnięta trawą,

krzewami, oraz pojedynczymi

drzewami, uzbrojona w sieci:

gazowa, wodociągowa,

kanalizacyjna oraz teletechniczna

Dostęp do działki dobry.

 

247 728,00 zł

185 796,00 zł

 

24 772,80 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: