OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1S/00059335/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Krzysztof Rogowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 października 2018 r. o godz. 13:00

 

w: Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych 58-100 Świdnica, ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 318, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (...), położonego: 58-100 Świdnica, ul. Równa 14/4, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00059335/1.

Suma oszacowania wynosi 125 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 937,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 525,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed dniem licytacji w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O. Wałbrzych 28 1020 5095 0000 5602 0118 6345.

 

 

 

 

Położenie: