OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Z-ca Tomasz Glapiak (tel. (71) 785 40 11, fax (71) 785 40 14) ogłasza, że w dniu

 

21 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącą odrębną nieruchomość oraz udział związany z własnością lokalu położonego: 50-539 Wrocław, ul. Jabłeczna 11/30, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00165833/2.

Przedmiotem wyceny jest samodzielny lokal mieszkalny, jako przedmiot prawa własności. Wyceniana nieruchomość położona jest przy ul. Jabłecznej 11 we Wrocławiu, obręb Gaj, na obszarze wysokiej i średniowysokiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy sakralnej. Budynek wielorodzinny, czteroklatkowy, oznaczony numerami 7, 9, 11, 13. Budynek dwunastokondygnacyjny z jedna kondygnacja podziemną, wykonany w technologii wielkopłytowej, ze stropodachem płaskim pokrytym papą na lepiku na podkładzie z jastrychu cementowego. Elementy wykończeniowe budynku przeciętnej jakości. Budynek wyposażony w dźwigi osobowe. Rok budowy:1988. Powierzchnia zabudowy: 918 m2. Stan techniczny budynku: dobry. Lokal z balkonem usytuowany na dziesiątej kondygnacji, tj. IX piętrze, z dwustronną ekspozycją okien: północ-południe. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC oraz przedpokój. Powierzchnia użytkowa wycenianego lokalu wynosi 62,50 m2. Stan techniczny i standard lokalu: niski. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,70 m2. Wyposażenie instalacyjne lokalu: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, CWU i CO zasilane z sieci miejskiej, domofonowa oraz teletechniczna.

 

Suma oszacowania wynosi 270 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr Km 7577/16”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 7.08.2018 r. w godzinach od 11:00 do 11:30. W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Tomasz Glapiak, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

Położenie: