OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia, że w dniu

 

14 września 2018 o godz. 9:45

 

w sali nr XV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci działki o numerze ewidencyjnym 492/2 o pow. 1,10 ha. Działka stanowi grunty klasy RIVa, RIVb i RV. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminylka nieruchomość znajduje się w cści w terenach przeznaczonych do produkcji rolnej oznaczonej symbolem RP oraz w części w terenach zabudowy mieszkalnej rolniczej oznaczonych symbolem MR. Dojazd do nieruchomości odbywa s asfaltową drogą publiczną.

Nieruchomość położona jest w miejscowości: Łuszczów Drugi, gm. Wólka i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze LU1I/00156256/5.

 

Suma oszacowania: 103 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. 68 866,67 .

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 10 330,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć kojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona równi w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upownienie właściciela książeczki do wypłaty całego wadu stosownie do prawomocnego postanowienia du o utracie kojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").

 

Położenie: