OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 września 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr D-141, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Nawojowa Góra, gm. Krzeszowice, przy ul. Lipowej 10, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00012077/4.

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 648/2 o powierzchni 0,07 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 375 338,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 281 503,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 37 533,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 3 i 10 września 2018 r. w godzinach od 15 do 16, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: