OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że dnia

 

21 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 84-106 DOMATÓWKO, ul. Jana Pawła II 6 A, B;

w skład, której wchodzi działka gruntu nr 99/18 o pow. 400 m2 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 82,70 m2, oraz działka nr 99/10 o pow. 2 400 m2, która nie jest zabudowana lecz budynek znajdujący się na działce nr 99/18 przekroczył granice działki i znajduje się częściowo na działce nr 99/10;

należącej do dłużnika: (...), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/00005634/2, 8281/3.

 

Suma oszacowania wynosi 245 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 184 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24 580,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: