OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Tadeusz Matusiak (tel./fax (52) 386 05 77) ogłasza, że w dniu

 

8 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią, 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 3 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej: 86-014 Sicienko, Gliszcz, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 29680 [NKW: BY1N/00029680/8].

 

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste stanowiąca działki nr 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166 (grunty orne klasy IIIa, IIIb, IVa, pastwiska trwałe i nieużytki) o łącznej pow. 5,2639 ha, położona w miejscowości Gliszcz, w woj. kujawsko-pomorskim. Parcele położone są w zwartym, jednolitym kompleksie o nieregularnym kształcie. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Obiekt zlokalizowany jest w terenie uzbrojonym w sieć elektroenergetyczną. Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie niezabudowanych terenów rolnych oraz zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej.

 

Suma oszacowania wynosi 206 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 137 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 680,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy uiścić w kasie w kancelarii komornika lub na konto komornika (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg): Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 90 1020 1462 0000 7102 0022 4303.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (52) 386 05 77

 

 

 

 

 

 

Położenie: