OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Tadeusz Matusiak (tel./fax (52) 386 05 77) ogłasza, że dnia

 

8 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią 89-100 Nakło n. Not., ul. Sądowa 3,  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 3/4 części wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 86-014 Sicienko, Gliszcz, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 29681 [NKW: BY1N/00029681/5].

Udział 3/4 części wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 167 o pow. 4,6771 ha. Parcela posiada nieregularny kształt. Działka stanowi w większości nieużytek w postaci stawu. Pozostała część terenu zaniedbana, niekoszona, nieuprawiana, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami nie przedstawiającymi wartości. Ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość położona w terenie uzbrojonym w sieć elektroenergetyczną.

 

Suma oszacowania wynosi 14 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 950,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 460,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy uiścić w kasie w kancelarii komornika lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 90 1020 1462 0000 7102 0022 4303.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (52) 386 05 77

 

 

Położenie: