OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska (tel. (59) 842 45 71, 842 44 16) ogłasza, że dnia

 

31 lipca 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 202, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników solidarnych: (...); stanowiącej: lokal mieszkalny położony na parterze, złożony z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, o pow. lokalu 48,73 m2;

położonej: 76-200 Słupsk, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6/1A,

dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00091735/4.

 

Suma oszacowania wynosi 83 000 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 333 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 300 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O-Centrum/Słupsk

81 1020 4649 0000 7002 0008 6090

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: