OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Daniel Gołębiowski (tel. (95) 747 20 19) ogłasza, że dnia

 

26 lipca 2018 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę przy Niedziałkowskiego 6 w sali nr 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 19 zlokalizowanego w budynku nr 1 przy ul. Kombatantów w Barlinku, należącego do dłużnika: (...), dla którego Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1M/00038074/1. Lokal o pow. użytkowej 60,53 m 2, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Jest funkcjonalny, do wszystkich pomieszczeń prowadzą wejścia z przedpokoju. Największy pokój posiada wyjście na balkon. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,21 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 000,00 zł w gotówce.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Centrala

23 8355 0009 0059 7148 2000 0001.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do 25.07.2018 r. (data wpływu środków na rachunek bankowy komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: