OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Michał Mintus – Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasza Żebrowskiego (tel. (91) 461 46 03) ogłasza, że dnia

 

18 czerwca 2018 r. o godz. 14:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 8 w sali nr 214, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 72-110 Przybiernów, ul. Golczewska 10, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1O/00011799/6.

 

Suma oszacowania wynosi 125 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Oględziny nieruchomości zostały zaplanowane na dzień 7.06.2018 r. na godzinę 12:00-12:30.

 

Położenie: