OGŁOSZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia, że w dniu

 

28 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w SR w Żywcu sali nr 46 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość wraz z przynależnościami, położonej w Lipowa, 

posiadającej nr BB1Z/00106850/4 w WKW SR Żywiec.

Nieruchomość oszacowano 105 000,00 zł. Cena wywoławcza 70 000,00 zł. Rękojmia 10 500,00 zł.

Wpłata najpóźniej dzień przed licytacją.

 

Sygn. akt KM 1412/15

Dodatkowe informacje – http://komornik.easyisp.pl

 

 

Położenie: