OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura, mający kancelarię w Szamotułach przy ulicy Dworcowej 15, podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 5A, w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA użytkowania wieczystego NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: działkę nr 3274 o pow. 527 m2 zabudowaną należącymi do dłużnika budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 124,40 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 68,10 m2 i garażem o powierzchni użytkowej 12,00 m2,

położonej: Szamotuły, ul. Łąkowa 5,  

zapisanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach pod nr KW PO1A/00002607/8.

 

Suma oszacowania wynosi: 270 105,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 202 578,75 zł.

 

Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w kwocie 27 010,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (61) 292 04 67.

 

 

Położenie: