OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

18 czerwca 2018 r. o godz. 15:00

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 173/1 o powierzchni 16 890 m2 zabudowanej budynkami opisanymi w rejestrze budynków jako nr ewid. 40 o pow. użytkowej 289,80 m2 – stacja diagnostyki pojazdów, nr ewid 42 – handlowo-usługowy (budynek obsługi klienta z zadaszeniem nad urządzeniami stacji paliw wraz ze zbiornikami podziemnymi i naziemnymi - na gaz) o pow. użytkowej 185,28 m2, nr ewid. 43 – innym, niemieszkalnym (zaplecze stacji diagnostyki pojazdów)o pow. użytkowej 48,58 m2, nr ewid. 50 – inny niemieszkalny i częściowo biurowy – nr ewid. 57 (budynki hali napraw z myjnią i zapleczem) o łącznej pow. użytkowej 1 108,99 m2, nr ewid. 65 i częściowo (w zakresie pomieszczeń nr 15 i 16 oraz fragmentu korytarza – budynku nr ewid. 57 (budynek biurowy) o łącznej pow. użytkowej 343,78 m2 nr ewid. 56 – handlowo-usługowym i częściowo budynek nr ewid. 57 (część restauracji z salą bankietową) – o łącznej powierzchni użytkowej 721,52 m2, na poddaszu budynku usytuowane jest mieszkanie o pow. użytkowej 93,04 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Maszewo przy ul. Jedności Narodowej 23a i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00028383/9. Sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 6 828 642,00 zł + 23% VAT, tj. 1 570 587,66 zł = 8 399 229,66 zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 4 552 428,00 zł + 23% VAT, tj. 1 047 058,44 = 5 599 486,44 zł.

Rękojmia wynosi 839 922,96 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 15.06.2018 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: