OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anny Papież asesor Marcin Pluta zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955, że w dniu

 

25 czerwca 2018 r. o godz. 9:30

 

 w Sądzie Rejonowym w Bochni, sala nr 119 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zbydniów, gmina Łapanów, opisanej jako działka nr 90 o pow. 0,40 ha, niezabudowana, działka posiada kształt zbliżony do prostokąta i rozciąga się w kierunku wschód-zachód ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim, dojazd do nieruchomości dwustronny. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą o numerze TR1O/00091867/1.

W dziale III Księgi Wieczystej widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego – prawo dożywotniej, bezpłatnej służebności osobistej mieszkania na parterze w jednym pokoju, kuchni. Z prawem korzystania ze wspólnej łazienki i przynależności w domu mieszkalnym na rzecz (...) oraz opieka na rzecz (...). Wpis został przepisany z Księgi Wieczystej o numerze TR1O/00031222/0. W związku z faktem, iż nieruchomość nie jest zabudowana wpis powinien zostać wykreślony, a taka służebność nie może obciążać szacowanej nieruchomości.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 82 960,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 62 220,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 8 296,00 zł w gotówce lub na konto Komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592, najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. Licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Sądecka 1 A.

 

 

 

Położenie: