OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze, Justyna Piasecka z-ca Magdalena Tarkowska-Cymbała (tel. 757 422 574) ogłasza, że dnia

 

29 czerwca 2018 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze, mającego siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej pod adresem: 58-400 Kamienna Góra, Lipienica 61a-62, działka nr 68/5, pow. 0,2438 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/ 00013742/6.

 

Suma oszacowania wynosi 359 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  269 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 35 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Centrala 58 8395 0001 0015 2099 2004 0001

bądź w kancelarii komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym: licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

 

Położenie: